Servicevoorwaarden

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") zorgvuldig door voordat u de https://www.sislovesmexxx.com-website (de "Service") van Sis Loves Me ("ons", "wij" of "onze") gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan kunt u geen toegang krijgen tot de Dienst.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Sis Loves Me.

Sis Loves Me heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Sis Loves Me niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies dat wordt veroorzaakt of zou worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Quebec, Canada, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een revisie materieel is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken nadat deze herzieningen van kracht worden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Laatst bijgewerkt: januari 08, 2019